logo-03

Yüzeyel damarlanma kalıcı varislere yol açabilir

Hamilelik ilerledikçe anne adayının kan volümünün artmasına bağlı olarak (normal insanda 5-5.5 litre kan varken, hamilelerde bu oran 7-7.5 litreye çıkmaktadır) yüzeyel toplar damarlar daha görünür hale gelir. Bunlar ilk haftalarda hafif olarak belirmeye başlarken, ilerleyen haftalarda daha da belirginleşir. Bazı kişilerde yüzeyel damarlanma daha şiddetli ilerler ve varislere dönüşebilir. Varise dönmedikleri sürece sorun teşkil etmezler, şişlik ya da ağrıya yol açmazlar. Damarlar, biraz da kişinin kendi yapısından kaynaklanmaktadır aslında. Bazı hamilelerde hiçbir görüntü yokken, bazılarında belirgin olabilirler. Özellikle bacaklarda daha fazlaysa, devamlı ayakta kalmaktan kaçınmalı ve fırsat buldukça ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenmelisiniz. Hafif soğuk uygulamanın da faydası olacaktır. Doğumdan sonra ise bu yüzeyel damarların büyük bir çoğunluğu kaybolurken, varisler ise kalıcı olabilir.